Aanbod vorige jaargangen jaarboek Heemkring.

Deze boeken zijn online te bestellen na storting van het verschuldigde bedrag op

reknr:BE42 0003 2567 3254 van Heemkring Bekkevoort met vermelding van aantal en welke jaarboeken je wenst en je naam en adres. 

Voor portkosten rekenen we € 2,5 aan voor 1 boek. Meerdere boeken worden ook opgestuurd, navragen via onderstaand mailadres.  

Je kunt deze boeken uiteraard ook afhalen bij het secretariaat, Netelzeepstraat 37 b, te Bekkevoort na voorafgaand mailtje aan info@heemkringbekkevoort.be

........................................................................................

Jaargang 2008: ·Kostprijs 10 euro

            1 Het wapenschild van Bekkevoort, met uitleg over de heren

            2 Het oeroude Bekkevoort

            3De cijnzen en lenen van het Hof ter Haegen

            4 De waterpoel langs de Tiensebaan op de Muggenberg

            5 De jubilee van Sus Hermans

            6 De Vlaamse patacon

            7 Een kostbare historische munt

            8 Telling Bekkevoort 1754

            9 De kluts kwijt en konkelfoezen

            10 Kosteloos onderwijs te Bekkevoort

            11 Turfwinning in onze gemeente

            12 Wildstropers verhaal

            13 Fornuis(forneis-) ketel

            14 Een verhaal met een raadselachtig einde

            15 Oude dakpannen

            16 Vondelingen in Groot-Bekkevoort

            17 Een oude bierfles

 ................................................................................

Jaargang 2009: ·Kostprijs 10 euro    

            1 Eeuwelingen in Groot-Bekkevoort

            2 De Gilde van St. Sebastiaan tot Wersbeek

            3 Afgestorvenen van de Gilde van Wersbeek en Molenbeek

            4 Assentse sprokkels

            5 Prehistorie op de Delberg

            6 Van leem tot baksteen

            7 Merkwaardige vondsten in een stamboom

            8 Verhaal over Jan Holsbeek

            9 Sijs de bedelpater

            10 Gemeenteschool Molenbeek-Wersbeek

            11 Nacht van de geschiedenis

            12 Memories van een frontsoldaat en zijn medailles

........................................................................... 

Jaargang 2010: kostprijs 10 euro

4

Pastoor Broden

11

Penvuurwapens

13

Verblijf Russische gevangenen te Assent

16

Nevenperikelen bij stamboomonderzoek

23

De lustige wiezers van Molenbeek

25

De zatte bende van de Muggenberg

39

Gevonden voorwerpen

42

Verhaal Maria Claeskens

43

Grondwissel te Molenbeek-Wersbeek

45

Susters van de St.-Sebastiaansgilde

50

De Franse tijd in onze gemeenten

81

Hondenpenningen

........................................................................................ 

Jaargang 2011: kostprijs 10 euro

             

            3: Kermismoord te Bekkevoort

            4: Een strijdhamer

            6: Helpers in de parochie

            8: Gazette van Diest (1)

            11: Een duivel in een kapelletje

            13: In Struik rond 1900

            19: Gazette van Diest (2)

            22: Een sikkel in brons

            26: Codex Diplomaticus

            29: Testament van Catharina Vandersijpen

            30: Klokkenroof in Bekkevoort

            35: De loodlamp

            39: Gazette van Diest (3)

            44: Verpachting van graantienden tot Molenbeek

.............................................................................................. 

Jaargang 2012 -Vijf jaar Heemkring- kostprijs 10 euro

            Van de vroegste Romaanse naar de vroegste Germaanse vermelding van Bekkevoort.

            Hoe ‘Baccunuues’ ‘Beckenuort’ werd

.................................................................................. 

Jaargang 2013 kostprijs 10 euro

 

5:

Koningen en Keizers van de St.-Hubertusgilde

 

12:

Een stropersverhaal tijdens W.O. II in Assent

 

14:

Een vergeten kampioen

 

19:

Bekkevoort- Vindplaatsen vroegere bewoning

 

34:

Andere gekende vindplaatsen in de oude dorpskern van Bekkevoort

37:

Overlijdingsregister Assent

 

49:

De Duitse deserteur op het Elzenhof

 

55:

Uit het leven van Maria Josepha Cuypers

 

64:

Vliegtuigcrash te Assent-Bekkevoort

 

71:

Graantienden te Wersbeek

 

................................................................................ 

Jaargang 2014 kostprijs 12 euro

5:  De grote oorlog

72:  Een volksmissie te Bekkevoort

77:  Sentier 87

83:  De familie Goedhuis in Bekkevoort

110:  Mijnwerkers, kennen we ze nog?

121: Een gewichtige zaak

.................................................................................... 

Jaargang 2015 kostprijs 12 euro

5: Brieven van Joseph Torbeyns, krijgsgevangene eerste W.O.

38: E.H. Martens, pastoor te Bekkevoort

42: De Tilburgse Courant en Bekkevoort

50: De veldoven

52: Geschiedenis van de Belgische steenkoolindustrie

55: Het verhaal rond een Duitse achtergelaten soepterrine  

57: En toen ging het licht uit

73: De landbouwcomice en Bekkevoort  

76: Tinwerk van een Tiens meester  

79: Volksmissies gegeven in onze parochies

83: Oorlogsverhaal over Alphonsus Heli Van Roelen  

95: Gedesoriënteerd

..............................................................................................

Jaargang 2016: in opmaak