Aanbod vorige jaargangen jaarboek Heemkring.

Deze boeken zijn online te bestellen na storting van het verschuldigde bedrag op

reknr:BE42 0003 2567 3254 van Heemkring Bekkevoort met vermelding van aantal en welke jaarboeken je wenst en je naam en adres.

Voor portkosten rekenen we € 7,5 aan voor 1 boek. (port is opgeslagen sedert 1/1/2024) Meerdere boeken worden ook opgestuurd, navragen via onderstaand mailadres.

Je kunt deze boeken uiteraard ook afhalen bij het secretariaat, Netelzeepstraat 37 b, te Bekkevoort na voorafgaand mailtje aan info@heemkringbekkevoort.be

........................................................................................

Jaargang 2008: ·Kostprijs 10 euro

 Het wapenschild van Bekkevoort, met uitleg over de heren

 Het oeroude Bekkevoort

De cijnzen en lenen van het Hof ter Haegen

 De waterpoel langs de Tiensebaan op de Muggenberg

 De jubilee van Sus Hermans

 De Vlaamse patacon

 Een kostbare historische munt

 Telling Bekkevoort 1754

 De kluts kwijt en konkelfoezen

 Kosteloos onderwijs te Bekkevoort

 Turfwinning in onze gemeente

 Wildstropers verhaal

 Fornuis(forneis-) ketel

 Een verhaal met een raadselachtig einde

 Oude dakpannen

16 Vondelingen in Groot-Bekkevoort

17 Een oude bierfles

................................................................................

Jaargang 2009: ·Kostprijs 10 euro

 Eeuwelingen in Groot-Bekkevoort

 De Gilde van St. Sebastiaan tot Wersbeek

 Afgestorvenen van de Gilde van Wersbeek en Molenbeek

 Assentse sprokkels

 Prehistorie op de Delberg

 Van leem tot baksteen

 Merkwaardige vondsten in een stamboom

 Verhaal over Jan Holsbeek

 Sijs de bedelpater

 Gemeenteschool Molenbeek-Wersbeek

 Nacht van de geschiedenis

 Memories van een frontsoldaat en zijn medailles

...........................................................................

Jaargang 2010: kostprijs 10 euro

Pastoor Broden

Penvuurwapens

Verblijf Russische gevangenen te Assent

Nevenperikelen bij stamboomonderzoek

De lustige wiezers van Molenbeek

De zatte bende van de Muggenberg

Gevonden voorwerpen

Verhaal Maria Claeskens

Grondwissel te Molenbeek

Susters van de St. Sebastiaangilde

De Franse tijd in onze gemeenten

Hondenpenningen

 

........................................................................................

Jaargang 2011: kostprijs 10 euro

 

 Kermismoord te Bekkevoort

 Een strijdhamer

 Helpers in de parochie

 Gazette van Diest (1)

 Een duivel in een kapelletje

 In Struik rond 1900

 Gazette van Diest (2)

 Een sikkel in brons

 Codex Diplomaticus

 Testament van Catharina Vandersijpen

 Klokkenroof in Bekkevoort

 De loodlamp

 Gazette van Diest (3)

 Verpachting van graantienden tot Molenbeek

..............................................................................................

Jaargang 2012 -Vijf jaar Heemkring- kostprijs 10 euro

Van de vroegste Romaanse naar de vroegste Germaanse vermelding van Bekkevoort.

Hoe ‘Baccunuues’ ‘Beckenuort’ werd

..................................................................................

Jaargang 2013 kostprijs 10 euro

Koningen en keizers van de St. Hubertusgilde

Een stropersverhaal tijdens W.O. II in Assent

Een vergeten kampioen

Bekkevoort; vindplaatsen vroegere bewoning

Andere gekende vindplaatsen in de oude dorpskern van Bekkevoort

Overlijdingsregister Assent

CDe Duidse deserteur op het Elzenhof

Uit het leven van Maria Josepha Cuypers

Vliegtuigcrash te Assent Bekkevoort

Graantienden te Wersbeek

 

................................................................................

Jaargang 2014 kostprijs 12 euro

De grote oorlog

Een volksmissie te Bekkevoort

Sentier 87

De familie Goedhuis in Bekkevoort

Mijnwerkers, kennen we ze nog?

Een gewichtige zaak

....................................................................................

Jaargang 2015 kostprijs 12 euro

Brieven van Joseph Torbeyns, krijgsgevangene eerste W.O.

E.H. Martens, pastoor te Bekkevoort

De Tilburgse Courant en Bekkevoort

De veldoven

Geschiedenis van de Belgische steenkoolindustrie

Het verhaal rond een Duitse achtergelaten soepterrine

En toen ging het licht uit

De landbouwcomice en Bekkevoort

Tinwerk van een Tiens meester

Volksmissies gegeven in onze parochies

Oorlogsverhaal over Alphonsus Heli Van Roelen

 Gedesoriënteerd

..............................................................................................

Jaargang 2016:  kostprijs 14 euro

Processie, meer dan traditie.

Louis Vandevin: krijgsgevangene, mossel- en stokvisman

De families Uytterhoeven en Pans

Erfelijke bijnamen in Assent

Volkmissies gegeven in de St.-Laurentius kerk  te Molenbeek

Een stukje over een paenhuis te Molenbeek

 

-----------------------------------------------------------

Jaargang 2017: kostprijs 14 euro

 Bond vh H Hart

 Jeugdherinneringen  uit Assent

 Fam Rampaerts en hun molen te Wersbeek

                                                                                                                                                                                                     Verdienstelijke houtsnijder te Bekkevoort 
 
Xavier  Vancauwenberg coureur van Bekkevoort
Stamboom  Fam Vaneven

Kamiel Dekelverstraat

Bewoning op de Heide

Landbouwprijskamp medailles familie Simonet / Bogaerde Winning.

--------------------------------------------------------------

Jaargang 2018: kostprijs 14 euro

Hoe wij die Groote oorlog overleefden.

Een oude briefkaart vertelt een verhaal ( verhaal over August Vanzurpele).

Hoe mensen bij ons asielzoekers werden ( Fam. Michiels in Nederland).

Pastoor Pieck, bibliografie.

Inventarisatie kerkklokken van onze parochies.

-----------------------------------------------------------------

Jaargang 2019: kostprijs 14 euro

Een radio tijdens de tweede W.O.

Wat ons tante maria nog wist over die tweede W.O.

De primitiev kadasterkaart van Wersbeek

Veldprospectie tussen Huttenbos en Meerbeek

Op zoek naar ... doopacten van Assent en gehuchten in het ancien regime

Een merkwaardig vervolg op de heren van Bekkevoort

......................................................................................

Jaargang 2020: kostprijs 14 euro

De geschiedenis ligt op de velden

Nonkel Swa, veteraan tweede wereldoorlog, vertelt zijn verhaal.

Hermans Elisa Charlotte, vroedvrouw

Mijn persoonlijke herinneringen aan W.O.2

Het verhaal van Denis Geyskens

Memoires van Mevr. Hermans Simonne

Huwelijksovereenkomst te Molenbeek in 1407

..........................................................................................................................................................................................................................

Jaargang 2021: kostprijs 14 euro

Claes Rampaert maakt zijn Testament 1483

Herinneringen aan Radio Express

Levensloop van zuster Ignace

Cools Alfons, gesneuveld in Assent

Bombardement op de tram'40

Geschiedenis van de Huishoudschool van Bekkevoort

De traan van Buchenwald

.......................................................................................................

Jaargang 2022: kostprijs 16 euro

Dit boek behandelt slechts één thema, namelijk de geschiedenis van alle

lagere scholen van Groot-Bekkevoort, vanaf ±1850 tot ±1977.
 

.....................................................................................................

Jaargang 2023: kostprijs 16 euro

Brief aan de schepenen van Bekkevoort , 25 september 1788

Prospectieverslag van een veld in de Leemkuilstraat

Uit het dagboek van een  jonge St. Bernard

Orgelcomité St.Pieter Bekkevoort

Stamboomperikelen: Ferdinandus Van Camp/ Vanzurpele

Hout zagen of klieven: familie Victoir

een greep uit onze  nieuwsbrieven 2007/2012
......................................................................................................