Info jaarboek 2016

Je kan het jaarboek bestellen door overschrijving van 12 euro
op rekening nr. BE42 0003 2567 3254 van de Heemkring Bekkevoort
met vermelding: jaarboek 2016 en naam + adres.

Dit kan tot 8 november 2016, nadien kost het boek 14 euro! 

Heemdag op 11 november in het gemeentehuis van Bekkevoort.

Van 13.00 tot 18.00 uur, na de receptie van de 11 novemberviering,  kan je je boek komen afhalen en onze tentoonstelling komen bekijken die we dan eenmalig opstellen.

Boeken die niet afgehaald worden op 11 november worden in Bekkevoort thuisgebracht. Indien u uw boek wenst opgestuurd te ontvangen is er een portkost van 2 euro als meerkost te storten.Volgende onderwerpen komen dit jaar aan bod:
- Pans-Uyterhoeven: een artikel over de familie Pans dewelke in Bekkevoort aanvang 1900 leefde.
- Volksmissies: vervolg op het vorige jaren verschenen artikel over dit onderwerp met akten uit 19de en 20ste eeuw.
- Louis Vandevin: een verhaal over wat een kleine jongen tijdens zijn jeugd meemaakte.
- Een paenhuis te Molenbeek: 15de eeuwse akten beschrijven  een stukje geschiedenis van de heren van Molenbeek.
- Processies: ze waren er meermaals per jaar en in alle parochies, doch wat werd er uitgebeeld?
- Erfelijke bijnamen: In Assent is niet iedereen nog gekend met de oude bijnamen die men aan sommige personen gaf.

- .....